Czym są Kroniki Akaszy?

Czym są Kroniki Akaszy?

Z tego odcinka krótko i zwięźle dowiesz się z niego:

👉🏼 czym są Kroniki Akaszy?
👉🏼 po co korzystać z odczytu?
👉🏼 kto przekazuje informacje?
👉🏼 czy można czytać w Kronikach dla siebie?
👉🏼 czy warto korzystac z czytan u innych osób?
👉🏼 jak często można mieć odczyt?

Przyjemnego słuchania 🙃